Oxford risicotaxatie

OXMIV

psychiatrische stoornis en gewelddadig gedrag.

Gebruiksaanwijzing

OxMIV is een web gebaseerde calculator om het risico van gewelddadig delinquent gedrag in te schatten bij personen met een ernstige psychiatrische stoornis (schizofrenie spectrum of bipolaire stoornis). Het instrument werd ontwikkeld door de Forensic Psychiatry and Psychology Group van de universiteit van Oxford, en is beschikbaar op de Oxrisk website, met hier de Nederlandse versie. Bij deze versie werd ook voorzien om de informatie over te nemen in het dossier van een patiënt.

Hoe werd het ontwikkeld?

OxMIV werd afgeleid en extern gevalideerd in Zweden, waarbij de gegevens werden gebruikt van een nationale cohort van 157158 personen, in de leeftijd van 15 tot 65 jaar, met een diagnose van ernstige psychische stoornis (schizofrenie spectrum of bipolaire stoornis) tussen 2001 en 2008. Potentiële voorspellende variabelen voor inclusie in OxMIV werden geselecteerd op basis van een zorgvuldige analyse van het bewijsmateriaal van voorafgaande geschiedenis van geweld, socidodemografische, familiale en klinische factoren. Enkel deze fatoren werden geselecteerd die betrwoubaar waren, en relatief gemakkelijk te scoren.

Eerst werden de data van 58771 patiënten geanalyseerd, en 16 van de meest routinegewijs verzamelde gegevens over forensiche voorgeschiedenis, sociodemografische, familiale en klinische factoren werden geïncludeerd in het finale model. Vervolgens werd het model extern gevalideerd in een aparte groep van 16387 patiënten om de performantie van het model in een nieuwe groep vast te stellen. Het model genereert een eenvoudige risico calculator (OxMIV) dat een enkele uitkomst categorie geeft (laag, verhoogd) en waarschijnlijkheid op recidief (in procent) gebasserd op een volgende pariode van 12 maand

Wanneer kan de OxMIV worden gebruikt?

De OxMIV werd ontwikkeld om gewelddadig delictgedrag te voorspellen in een periode van 12 maand bij personen met een diagnose van ernstige psychische stoornis (schizofrenie en bipolaire stoornis).

Wie kan de OxMIV gebruiken?

Het instrument is bedoeld voor medische staf, daar het scoren voor specifieke casussen een interpretatie vereist van sommige predictor variabelen. Professionelen die werken met de OxMIV wordt geadviseerd andere achtergrond literatuur te lezen (waaronder de publicaties over het instrument, alle vrij beschikbaar op Oxrisk), en verdere enige training video's die lokaal werden voorzien

Hoe moet de informatie worden geïnterpreteerd?

Het OxMIV instrument geeft een waarschijnlijkheidsscore voor gewelddadig gedrag in de volgende 12 maand. Dit kan worden gebruikt als een aanvulling op een volledige klinische evaluatie. Een waarschijnlijkheid van 5% over 12 maand betekent dat, gemiddeld, 5 op 100 personen met dezelfde predictors een gewelddadig delict zullen plegen over de volgende 12 maand. Dit is een gelijkaardige intepretatie voor bijvoorbeeld de kans op regen in een weersvoorspelling. Een "10 % kans op regen in een bpaalde periode betket dat op tien dagen met dezelfde karakteristieken het een dag zal regenen. De calculator geeft ook een risico categorie, gebaseerd op vooraf vastgestelde risico niveaus (Laag: minder dan 5 %, verhoogd: groter of gelijk aan 5 %).Deze cut-off werd gekozen, gebaseerd op epidemiologische gegevens over het gemiddeld voorkomen van gewelddadig delinquent gedrag over een periode van een jaar bij personen met een schizofrnie spectrum of bipolaire stoornis. De maximum score is 20%. De negatieve predictieve waarde is 99.5%. Dit betekent dat bij 200 personen die worden geïdentificeerd als "laag risico", 199 geen gewelddadig delict pleegden in de loop van het volgende jaar. Dit suggereert dat het instrument nuttig kan zijn als depistage middel voor personen met een laag risico. Gecombineerd met klinisch oordeel kan dit helpen beslissingen te ondesteunen voor allocatie van middelen en veiligheidsplanning.

Hoe moet elk item worden gescoord?

Hiervoor wordt verwezen naar de omschrijving op het formulier. De beste en meest recente bron van informatie moet worden gebruikt voor zover mogelijk. Sommige variabelen kunnen worden gescoord als onbekend, en het instrument zal een bereik aan rixico percentages weergeven om deze onzekerheid aan te duiden.

Het Nederlandstalige scoreblad

Hier werd de mogelijkheid voorzien om een rapport te genereren, dat eventueel als tekst in een dossier kan worden ovegenomen ("copy - paste").